Tilaus- ja sopimusehdot

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

LUONNOLLISEN LIIKKUMISEN LEIRIEN JA KURSSIEN EHDOT

Turvallisuus, vastuut sekä maksu- ja peruutusehdot

Turvallisuus ja vastuut

Luonnollisen liikkumisen leireillä ja kursseilla asiakas on turvassa. Noudatamme toiminnassamme ohjelmapalveluita säätelevää kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011).

Tapahtumaan osallistuessaan asiakas hyväksyy osallistuvansa toimintaan, jossa on olemassa mahdollisen henkilö tai esinevahingon riski. Tapahtuman järjestäjä ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka asiakkaalle on esimerkiksi aiheutunut tämän omasta huolimattomuudesta tai annettujen ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Asiakas on tietoinen mm. liikuntasuorituksiin liittyvästä tavanomaisesta loukkaantumisriskistä ja hyväksyy tämän seikan osallistuessaan tapahtumaan omasta tahdostaan. Tapahtumaan osallistuvalla asiakkaalla tulee olla voimassaoleva ja ko. toimintaan riittävä tapaturmavakuutus tai muu vastaava vakuutus.

Olemme asettaneet vaatimuksia tapahtumaan osallistumiseen (Vaatimukset osallistujille). Asiakkaan tulisi kuitenkin ilmoittaa etukäteen järjestäjälle mahdollisista omaa terveydentilaa koskevista tai muista vastaavista toimintaan ja tapahtumaan osallistumiseen vaikuttavista merkityksellisistä seikoista. Näin tapahtuman järjestäjä osaa varautua ja huomioida ohjelmaa sopivaksi asiakkaan tarpeisiin mm. turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Asiakkaan tulee aina noudattaa ohjaajan antamia ohjeistuksia suorituksia tehdessään. Tapahtuman aluksi ohjaaja antaa osallistujille perusohjeet tapahtumassa noudatettavista säännöistä. Muutoin ohjeistusta turvalliseen liikkumiseen annetaan tapahtuman aikana. Älä osallistu suorituksiin jos et tunne niihin pystyväsi. Ohjaajat ovat asiantuntevia ja ymmärtävät erilaisten asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset.

Muista aina epäröimättä kysyä ohjaajilta mieltä askarruttavista turvallisuutta koskevista seikoista.

Tapahtumissamme on ajantasainen suunnitelma tapahtuman turvallisuuden varmistamiseksi. Kokenut ohjaaja huolehtii asiakkaidemme turvallisuudesta ja viihtyvyydestä kaikissa tilanteissa.

Maksu ja peruutusehdot

Noudatamme tapahtumien varaamisessa ja tehtyjen varausten peruutuksissa seuraavia ehtoja. Asiakkaan tekemä varaus on sitova. Tapahtuma on maksettava välittömästi. Varaus ei peruunnu automaattisesti, jos laskun jättää maksamatta, vaan asiakkaan on aina peruttava varaus, jota hän ei aio käyttää. Mikäli laskua ei ole maksukehotuksesta huolimatta maksettu, ohjelmatoimittajalla on oikeus perua varaus ja periä asiakkaalta näiden varausehtojen mukainen peruutuskulu.

Ohjelmajärjestäjä varaa oikeuden ohjelma- ja ehtomuutoksiin.

Peruutusehdot

Peruutuspäivä on se päivä, jona ohjelmatoimittaja on saanut kirjallisen tiedon peruutuksesta.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun lähtöpäivään on aikaa 28 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 10 €.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun lähtöpäivään on aikaa alle 28 vrk, mutta vähintään 14 vuorokautta, peritään varauksesta 50 % tapahtuman hinnasta.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun lähtöpäivään on aikaa alle 14 vrk  peritään koko tapahtuman  hinta.

Mikäli varaus peruutetaan ennen tapahtuman alkamista varauksen jälkeen sattuneen äkillisen sairauden, tapaturman tai muun vastaavan vakavan syyn johdosta, joka on sattunut osallistujalle tai hänen lähiomaiselleen, on asiakkaalla tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin kokonaisuudessaan vähennettynä toimituskuluilla 10 €. Asiakkaan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä tapahtuman järjestäjälle. Este on osoitettava luotettavalla selvityksellä (kuten lääkärintodistuksella tai vakuutusyhtiön lausunnolla) niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole ostajalle kohtuuttoman vaikeaa. Mikäli edellä mainituista syistä tapahtuva peruutus tehdään tapahtuman jo alettua, ei maksuja korvata takaisin.

Asiakas on tietoinen sää- ja luonnonolosuhteiden vaikutuksesta tapahtuman järjestelyihin ja toteuttamiseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta hinnanalennukseen ohjelmamuutosten, sääolosuhteiden tai muiden vastaavien syiden takia. Ohjelmatarjoaja pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure) voi järjestäjä perua tapahtuman, jolloin ohjelmajärjestäjän on viivytyksettä ilmoitettava tästä tapahtuman varanneille asiakkaalle. Tällaisia ylivoimaiseen esteeseen rinnastettavia syitä ovat esimerkiksi ohjaajan sairastuminen, leiritilojen vaurioituminen tai vakavat ja poikkeukselliset sääolosuhteet. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa maksu kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen takia perutusta tapahtumasta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata takaisin.

 

PALEOKUUKAUSI-VERKKOVALMENNUKSEN KÄYTTÖEHDOT

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN RYHDYT KÄYTTÄMÄÄN PALVELUITA.

Palveluntarjoaja, tarjoaa pääsyn ja käyttöoikeuden Paleokuukausi-palveluun (jäljempänä ”Palvelut”) seuraavien käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttämällä Palveluita sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, jotka sitovat sinua ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Mikäli et halua tulla sidotuksi näihin käyttöehtoihin, älä käytä Palveluita ja/tai älä osallistu Palveluihin.

Sitoudut käyttämään Palveluita vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin näiden käyttöehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tavalla, joka ei loukkaa muiden oikeuksia tai rajoita tai estä ketään muuta käyttämästä ja nauttimasta Palveluista. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Palveluntarjoajan välillä.

1. Palvelujen sisältö

Palvelut sisältävät muun muassa osallistumismahdollisuuden verkkovalmennukseen.

Palvelut sisältävät myös kolmansien osapuolien mainoksia ja muuta informaatiota. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien informaation oikeellisuudesta tai hienotunteisuudesta.

Palveluntarjoaja saattaa oman harkintansa ja/tai päätöksen perusteella ilman ennakkovaroitusta muuttaa, vaihtaa tai poistaa osia Palveluista.

2. Palvelujen käyttö

Valmennusmateriaalit ovat henkilökohtaiseen käyttöön.

Sinun on oltava vähintään 15 vuotta vanha käyttääksesi Palveluita. Kaikkien alaikäisten, millä tarkoitetaan tässä yhteydessä myös 15 vuotta täyttäneitä, jotka soveltuvan lain mukaan ovat alaikäisiä tai vajaavaltaisia, tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelujen käyttämistä.

3. Kolmannen osapuolen palvelin

Mikään viittaus linkitettyihin sivustoihin tai nimettyihin kolmansiin osapuoliin ei tarkoita sitä, että Palveluntarjoaja suosittelee tällaista kolmatta osapuolta tai muutoin hyväksyy tällaisen kolmannen osapuolen. Sinä kannat riskin kolmansien osapuolien sivustojen käytöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palveluista.

4. Käyttäytyminen Palveluissa

Olet henkilökohtaisesti vastuussa Palveluiden käytöstäsi sekä viesteistäsi ja tekemistäsi toimenpiteistä Palveluissa. Sanottu vastuu kattaa kaikki Palveluihin lähettämäsi viestit ja muun yhteydenpidon, mutta ei rajoitu niihin. Lähettämällä mitä tahansa tietoa tai sisältöä Palveluihin sitoudut puolustamaan Palveluntarjoajaa ja vapauttamaan Palveluntarjoajan kaikenlaisista vastuista, jotka saattaisivat johtua lähettämästäsi tiedosta tai sisällöstä.

Palveluntarjoaja pitää ilman rajoituksia muun muassa seuraavia tekoja, joita et saa tehdä tai yrittää tehdä, näiden käyttöehtojen ja Palvelujen vastaisina:

laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen Palveluihin;
laiton hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;
mikä tahansa muu laiton teko Palvelujen käytön yhteydessä, mukaan luettuna kaikenlaisen kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;
Palvelujen hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;
muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
tekeytyminen toiseksi henkilöksi;
viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;
Mikäli Palveluntarjoaja oman vapaan harkintansa mukaisesti katsoo, että olet rikkonut näitä käyttöehtoja ja/tai käyttänyt Palveluita mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Palveluntarjoaja voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan antaa varoituksen;
estää pääsysi Palveluihin rajoittamattomaksi ajaksi.
Palveluntarjoaja ei ole velvollinen ilmoittamaan sinulle Palveluihin pääsysi estämisestä, mutta oman harkintansa mukaan Palveluntarjoaja saattaa tällaisen ilmoituksen tehdä.

5. Immateriaalioikeudet

Palveluiden sisältö on suojattu tekijänoikeudella ja immateriaalioikeuksilla. Et saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväksesi tekijänoikeuden tai yksinoikeussuojan alaista Palveluissa saatavilla olevaa materiaalia, ellet ole saanut tähän oikeudenhaltijoiden nimenomaista suostumusta. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja toiminimet ovat haltijoidensa omaisuutta ja niiden luvaton käyttö on kielletty.

6. Vastuunrajoitus

Sinun ja Palveluntarjoajan välillä sovitaan täten nimenomaisesti, että käytät Palveluita, sisältäen mm. tiedon, sisällön tai muun materiaalin lataamisen Palveluista, kokonaan omalla vastuullasi. Sinä yksin vastaat kaikesta Palveluista ladatusta materiaalista aiheutuneesta vahingosta.

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelut ovat käytössäsi ilman pitkiä keskeytyksiä, mutta Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluissa mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai käyttökatkoista.

Palvelut ovat saatavillasi sellaisenaan sellaisena kuin ne ovat. Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, muokata ja evätä pääsyn Palveluihin, mukaan luettuna oikeuden sulkea Palvelut miten pitkäksi aikaa tahansa, ilman minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa siitä, että Palvelut tai mikään esitetty tai saatavilla oleva tieto olisi paikkansapitävää tai muuten luotettavaa.

Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, voittojen tai tulojen menetykseen tai liiketoiminnan keskeytymiseen, jotka johtuvat Palvelujen käytöstä tai käytön estymisestä.

7. Näiden käyttöehtojen tulevat muutokset

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaisesti, minkä johdosta sinä sitoudut säännöllisesti tarkistamaan näiden käyttöehtojen sisällön. Jatkamalla Palvelujen käyttöä sinun katsotaan hyväksyneen päivitetyt käyttöehdot. Mikäli et hyväksy päivitettyjä käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Palvelujen käyttö välittömästi.

Palveluntarjoaja ylläpitää myös kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojen paperiversiota. Paperiversioon voidaan tukeutua, mikäli voimassaolevista käyttöehdoista syntyy erimielisyyksiä. Käyttöehtojen paperiversion ehdot ja määräykset syrjäyttävät kaikkien sen kanssa ristiriidassa olevien käyttöehtojen ehdot ja määräykset.

8. Lainvalinta ja oikeuspaikka

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Ennen riidanratkaisua käyttöehtojen tulkintaerimielisyydestä on aina neuvoteltava ensisijaisesti sopijapuolten välillä. Mikäli neuvottelut eivät johda lopputulokseen 1 kk kuluessa neuvotteluiden aloittamisesta on sopijapuolella oikeus viedä riita-asiana käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Edellä sanotusta riippumatta nämä käyttöehdot eivät rajoita sinulla olevia sinuun soveltuvan lain nojalla pakottavia oikeuksia kuluttajana. Sinulla saattaa siis esimerkiksi olla oikeus saada näitä käyttöehtoja tai Palveluja koskeva erimielisyys ratkaistavaksi kotipaikkasi tuomioistuimessa.

Moikka,
 
Kivaa, että tulit sivuilleni!
 
Toimin nykyään pääosin Tuottava Terveys -yritykseni kautta, jossa yhdessä huipputiimin kanssa edistämme yritysten työhyvinvointia. Tuomme niihin valmennusten avulla lisää terveyttä, onnellisuutta, suorituskykyä ja myös tulosta.
 
Tuottavan Terveyden sivut löydät: www.tuottavaterveys.fi
 
Uusimmat kuulumiset ja päivitykset näet LinkedIn ja Facebook -sivuiltani.
 
Toki tarjoan edelleen myös Personal Training -palveluita. Niistä voit lukea lisää täältä.
 
Ystävällisin terveisin,
 
Jaakko Savolahti